Beatriz del Moral Abogados
bdm

ARBEIDSOMRÅDER

 OFFENTLIG RETT

Saker vedrørende enhver type forvaltningsrett, anker, søknader, sanksjoner i byggespørsmål, offentlig rett og administrative prosedyrer som omfatter følgende administrative organer: kommunale myndigheter (Ayuntamiento) og regionale myndigheter (Cabildos, Gobierno de Canarias, Gobierno civil, forbrukerombudet (OMIC))...
Eindomsrett

Rådgivning ved kjøp, salg og leie av fast eiendom samt ved markedsføring og salg av eiendomsprosjekter. Vi håndterer også byggetillatelser, arketektoniske prosjekter og finansiering.Komplett assistanse ved denne typen investeringer på spansk territorium, inkludert skatterådgivning og betaling av skatter og avgifter inntil registrering i eiendomsregisteret er fullført.
Utarbeidelse av leiekontrakter, kjøpekontrakter, opsjonsavtaler på kjøp, kontrakter vedrørende salg og markedsføring av byggeprosjekter…Igangsetting av- og assistanse i saker relatert til fast eiendom: utkastelse, søknad om oppdatering av registrerte opplysninger og håndtering av kjøpekontrakter..

 SIVILRETT - EKTESKAP

Rådgivning i ekteskapsspørsmål, særlig i tilfeller med utenlandske statsborgere bosatt på spansk territorium, som har ingått ekteskap i utlandet. Prosedyrer ved separasjon og skilsmisse, annulering av ekteskap for spanske, så vel som utenlandske statsborgere bosatt på spansk territorium. Prosedyrer for endring av ektepakter og andre ekteskapsrelaterte avtaler, oppfyllelse av utenlandske dommer...

Boligsameier

Fullstendig rådgivning for ethvert problem i boligsameier. Tilstedeværelse ved styremøter, juridiske prosedyrer for innkreving av fellesutgifter, bestridelse av vedtak fattet av generalforsamling…

STRAFFERETT

  Saksforberedelser for alle typer saker. Mindre forseelser, raske rettssaker, forkortede prosedyrer, prosedyrer relatert til juryloven samt enhver prosedyre vedrørende personer og eiendom.


Handlesrett

Rådgivning i selskapsrett, opprettelse av selskaper med begrenset ansvar, aksjeselskaper og off-shoreselskaper samt oppfølging av disse. Styredeltakelse og tilstedeværelse ved møter.
BDM © 2017 • Privacy Policy