Beatriz del Moral Abogados
bdm

Presentasjon

Internasjonalt advokatkontor etablert på Gran Canaria i 1994. Medlem av den spansk-tyske juristforeningen (asociación hispano-alemana de juristas). Samarbeider med advokatkontor i Trondheim (Norge), Paris og Madrid. Kontoret består av et team på fem personer som behersker minimum tre språk hver.
Dette gjør at vi kan tilby personer av ulike nasjonaliteter personlig rådgivning på deres eget språk. Vi er spesialister på sivilrett, handelsrett og strafferett. Eindomsrett er likeledes en av kontorets spesialområder. Området inkluderer juridisk rådgivning ved kjøp, salg og leie av fast eiendom, kjøp av tomter, oppføring og salg av byggeprosjekter.
Kontoret besitter spesialkompetanse på Lov om Eierseksjoner (Ley de Propiedad Horizontal), som omhandler enhver problemstilling relatert til boligsameier.Lovanvendelse og praksis innen internasjonal privatrett, med særlig fokus på ekteskapsspørsmål (separasjon, skilsmisse, kirkelige spørsmål) og arvespørsmål for utlendinger bosatt i- eller med eiendom på spansk territorium. På det strafferettslige området tilbyr vi rådgivning og forsvar ved alle typer saker (mindre straffbare forhold, raske rettssaker, forkortede prosedyrer og juryloven).


ARBEIDSOMRÅDER

Eindomsrett
Rådgivning ved kjøp, salg og leie av fast eiendom samt ved markedsføring og salg av eiendomsprosjekter. Vi håndterer også byggetillatelser, arketektoniske prosjekter og finansiering.Komplett assistanse ved denne typen investeringer på spansk territorium,..
Boligsameier
Fullstendig rådgivning for ethvert problem i boligsameier. Tilstedeværelse ved styremøter, juridiske prosedyrer for innkreving av fellesutgifter, bestridelse av vedtak fattet av generalforsamling..
Handlesrett
Rådgivning i selskapsrett, opprettelse av selskaper med begrenset ansvar, aksjeselskaper og off-shoreselskaper samt oppfølging av disse. Styredeltakelse og tilstedeværelse ved møter.
Mer >>

LAGETlaget

Advokatkontorets grunnlegger. Elev ved den tospråklige skolen ”Saint Louis des Francais” i Pozuelo, Madrid. Avlagt juridisk embedseksamen ved universitetet ”La Universidad Complutense” i Madrid i 1993.
Beatriz del Moral bdelmoral@beatrizdelmoral.com
Fodt i Stockholm Sverige.  Ansatt ved kontoret sedan februar 2013. Behersker tre sprak, svensk, spansk og engelsk. 
.
Carita Östberg carita@beatrizdelmoral.com
BDM © 2017 • Privacy Polcy