Liberty Lawyer agency

LAGET

 • Beatriz del Moral

  (Advokat) España
  T: +34 928 77 37 08
  F: +34 928 77 90 23
  www.beatrizdelmoral.com
  bdelmoral@beatrizdelmoral.com


      Advokatkontorets grunnlegger. Elev ved den tospråklige skolen ”Saint Louis des Francais” i Pozuelo, Madrid. Avlagt juridisk embedseksamen ved universitetet ”La Universidad Complutense” i Madrid i 1993. Behersker fem språk, spansk, fransk, engelsk, tysk og norsk. Middels Nivå av russisk språk. Aktivt medlem i den tysk-spanske juristforeningen (asociación hispano-alemana de juristas). Spesialist i internasjonal privatrett samt i Eindomsrett.Har magistergrad i familierett (ekteskap og arv).
 • Beatriz Cascón

  (Advokat) España
  T: +34 928 77 37 08
  F: +34 928 77 90 23
  www.beatrizdelmoral.com
  bcascon@beatrizdelmoral.com


      Advokat ved kontoret siden år 2007. Avlagt juridisk embedseksamen ved ”Europea Universidad” i Madrid i 2003.Elev ved ”Council School of Buisness English of Sydney”, Australia, i 2003-2004.Behersker engelsk og spansk.Arbeidet som advokat i firmaet ”Abogados y Asociados” fra 2004 til 2006. Hun har spesialisert seg i skaderett og eiendomsrett. Ekspert i sivilrett og privat internasjonal rett.
 • Irene Van Gennip

  (Administrative)Holanda
  T: +34 928 77 37 08
  F: +34 928 77 90 23
  www.beatrizdelmoral.com
  irenevg@beatrizdelmoral.com

      Født i Haarlem, Holland. Ansatt ved kontorets regnskapsavdeling siden januar 2003. Behersker fem språk: spansk, fransk, engelsk, hollandsk og tysk. Utdannet ved ”Sant-Theresia Skole” i Haarlem, Holland og senere ved Den Tyske Skolen på Gran Canaria. Håndterer betaling av skatter og avgifter ved kjøp og salg av fast eiendom samt oppfølging av utenlandske statsborgere med eiendom på spansk territorium.

 • Carita Östberg

  (Administrative)Suecia
  T: +34 928 77 37 08
  F: +34 928 77 90 23
  www.beatrizdelmoral.com
  carita@beatrizdelmoral.com


  Fodt i Stockholm Sverige.  Ansatt ved kontoret sedan februar 2013. Behersker tre sprak, svensk, spansk og engelsk. Utdannet ved västberga Gymnasium i Stockholm Sverige.

BDM © 2017 • Privacy Policy